sábado, 6 de febrero de 2010

it just feels good when we're waking up,
it just feels good when you're next to me
it just feels good when you're coming home
it just feels good when it's waking up
my slumbering heart.